50 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên

- Tính đến ngày 30-6-2024, số tiền các đơn vị chưa thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 38,873 tỷ đồng. Trong đó có một số doanh nghiệp chậm đóng kéo dài với số tiền chậm đóng lớn.

BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ quy trình đôn đốc chậm đóng theo quy định của BHXH Việt Nam và các biện pháp nhằm thu hồi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chậm đóng làm ảnh hưởng tới việc xác nhận quá trình công tác để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

BHXH tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang công khai danh sách 50 đơn vị có số tiền chậm đóng lớn và số tháng chậm đóng kéo dài từ 3 tháng trở lên.

P.V

Tin cùng chuyên mục