Ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký, nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh từ ngày 3 đến 6/7.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường đại học công nghiệp Hà Nội.

Để bảo đảm công tác tuyển sinh năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể thống nhất với kế hoạch chung và công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quan quản lý giám sát; bảo đảm công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu. Cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Đối với các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

Các sở giáo dục và đào tạo cũng cập nhật danh mục khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên chậm nhất ngày 10/4.

Cũng theo kế hoạch, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở đào tạo chậm nhất 17 giờ ngày 30/6; đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn) từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề ngày 25/7.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục