Bồi dưỡng thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

- Từ ngày 28 đến ngày 29-3, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng thông tin, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng cho các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Giảng viên Phan Phương Quyên truyền đạt về kỹ năng tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Trong hai ngày, các học viên được truyền đạt các kỹ năng, phương pháp, nguyên tắc tổ chức thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiêu chí, yêu cầu, cách thức tổ chức thông tin, tuyên truyền; kinh nghiệm tổ chức các đợt tuyên truyền, trang chuyên đề, chuyên mục về đại hội đảng bộ các cấp; phương pháp lựa chọn vấn đề thông tin, tuyên truyền, góc độ tiếp cận, các phương thức hỗ trợ thông tin.

Khóa bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm vững các kỹ năng, phương pháp để tham gia hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện các đợt thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục