Cán bộ, đảng viên tự giác phát huy vai trò tiên phong

- “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên luôn phải tiên phong thực hiện các phong trào, hoạt động tại địa phương.
 

Ông Lý Văn Dau, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh (Yên Sơn). 

Tin cùng chuyên mục