Cần có tiêu chí cao hơn trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên

- Tôi mong cơ quan chức năng cần xác định thêm những tiêu chí cao hơn khi đánh giá mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đinh Văn Lực, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Ngọc, xã Lực Hành (Yên Sơn)

Bởi lẽ từ trước đến nay chúng ta vẫn thường đánh giá cán bộ thông qua các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ khá chung chung, nặng định tính, thiếu định lượng, rất dễ đạt được mà không cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều. Theo tôi, cán bộ chỉ được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ khi họ cáng đáng tốt cương vị, chức trách công tác, đồng thời phải dám chọn việc khó, làm việc khó và hoàn thành một vài việc khó cụ thể nào đó, được tổ chức ghi nhận. Có vậy thì mới kích hoạt đội ngũ cán bộ làm việc một cách năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Tin cùng chuyên mục