Nâng cao chất lượng đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng

- Việc tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn.
 

Đồng chí Vũ Vương Tuân, Phó Bí thư Thành đoàn Tuyên Quang. 

Tin cùng chuyên mục