Quan tâm phát triển đảng viên vùng nông thôn

- Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng nhằm tạo ra lớp kế cận cho Đảng.
 

 Ông Nguyễn Văn Được, thôn Loa, xã Thành Long (Hàm Yên).

Tin cùng chuyên mục