Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 4: Kỳ vọng của nhân dân

- Tác phong nêu gương trong cán bộ, đảng viên thời gian qua đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng với tinh thần và trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, kinh tế - xã hội sẽ ngày càng phát triển đi lên, đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo, lòng dân ý Đảng hòa quyện để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Báo Tuyên Quang giới thiệu tới độc giả một số ý kiến, kỳ vọng của nhân dân về vấn đề này.

>> Bài 1: Nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong

>> Bài 2:  Nêu gương tận tụy, hết lòng với công việc

>> Bài 3: Nêu gương “Lấy dân làm gốc”

 

Cựu chiến binh Phạm Văn Hanh  
Thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận (Yên Sơn)
 

Lắng nghe nhân dân

Qua theo dõi trên báo chí và thực tế ở địa phương, tôi cho rằng, nhiều nơi đã phát huy được vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, sâu sát với đời sống của nhân dân… Việc thực hiện các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong Đảng, trong nhân dân. Tôi kỳ vọng, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt quy định nêu gương gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết thì kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên xem xét quyết định. Muốn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, đảng viên cần nêu gương tích cực xuống cơ sở, sâu sát với đời sống của nhân dân để nắm được tình hình trong nhân dân.


Ông Vàng Seo Kênh
Dân tộc Mông, người có uy tín thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập (Lâm Bình)

Nói đi đôi với làm

Trên địa bàn tôi sinh sống, có rất nhiều tấm gương đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Tinh thần nêu gương của đảng viên đã dẫn dắt, định hướng cho người dân tộc thiểu số, trong đó có người Mông xây dựng cuộc sống mới ngày càng no ấm. Muốn cho người dân tin tưởng, đồng thuận, tôi nghĩ nêu gương trong cán bộ, đảng viên là quan trọng nhất. Chỉ khi nhân dân tin tưởng, cán bộ, đảng viên mới vận động được dễ dàng. Bởi vậy, để tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, cán bộ, đảng viên phải thực hiện nêu gương nói đi đôi với làm, tránh nói hay mà không làm, nói nhiều mà làm ít. Theo tôi, cán bộ, đảng viên nói được thì phải làm được và đầu tàu trong những việc mới, việc khó.


Ông Ma Văn Đoán
Dân tộc Tày, thôn Bản Nuầy, xã Năng Khả (Na Hang)

Luôn thực hành nêu gương theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương hết sức mẫu mực về phẩm chất đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Bác cũng là tấm gương sáng ngời về thực hành nêu gương trước quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về thực hành nêu gương trong lối sống, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân. Học Bác nêu gương ở lối sống giản dị, trong sáng, chí công vô tư, tiết kiệm, không lãng phí của dân, sức dân. Người cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo nhưng cũng là người đày tớ trung thành của nhân dân. Do vậy, trong bất cứ công việc gì, cán bộ, đảng viên cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên. Tôi mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần lời dạy của Bác về thực hành nêu gương hàng ngày.


Bà Nguyễn Thảo Mi
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tân Trào

Cần thường xuyên, tự giác

Thời gian qua, chứng kiến sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở các cấp, ngành, tôi rất vui mừng. Đặc biệt là tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cơ quan, đơn vị và đến với quần chúng nhân dân. Tôi mong muốn, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, đi vào nền nếp và thực sự trở thành văn hóa trong Đảng. Mỗi đảng viên phải thực sự trở thành một tấm gương hàng ngày, trong mỗi công việc, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị.


Bà Phạm Thị Vân Anh
 Y sĩ Trạm Y tế phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang)

Truyền cảm hứng trong các phong trào thi đua

Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên về lối sống, phẩm chất đạo đức và trong công việc thời gian qua ở đơn vị của chúng tôi thực sự truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tôi học được ở họ tinh thần hết lòng với nhân dân trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, thái độ gần gũi, ân cần với nhân dân, giúp đỡ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở lĩnh vực, ngành nghề nào chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ được giao, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính là tấm gương cho quần chúng và nhân dân học tập. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức lan tỏa mạnh mẽ, trước hết là từ mỗi cơ quan, đơn vị sau đó lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.                                                                                                                                                                

Thủy Châu (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục