Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương

- Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề nêu gương trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng. Báo Tuyên Quang giới thiệu tới bạn đọc loạt bài viết “Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương”.

Bài 1: Nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong

Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; hết lòng vì nước, vì dân theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Gương mẫu về tư tưởng chính trị

Nói đến trách nhiệm nêu gương về tư tưởng chính trị, đồng chí Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu phải hiểu sâu, hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội... Khi người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đó thì sẽ kiên định được lập trường đường lối lãnh đạo của Đảng; có được những chủ trương tốt, có lợi cho dân; khi có có chủ trương tốt sẽ được nhân dân đồng thuận hưởng ứng.

Xuất phát từ đó, thời gian qua, Tuyên Quang đã đề ra nhiều chủ trương tốt, có lợi cho dân được nhân dân đồng thuận rất cao đem lại hiệu quả hết sức tích cực điển hình như: Chương trình làm đường bê tông nông thôn, bê tông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao ở thôn, tổ dân phố; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa... Người cán bộ, đảng viên gương mẫu trong tư tưởng làm những việc có lợi cho dân được lan tỏa thông suốt, phát huy tính tự chủ, khơi dậy được sức mạnh nội lực trong nhân dân. Tính từ năm 2011 đến nay, cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tự nguyện đóng góp trên 500 tỷ đồng, hàng vạn ngày công và hiến hàng nghìn m2 đất, góp phần hoàn thành bê tông hóa trên 4.200 km đường giao thông nông thôn, 600 km đường nội đồng; kiên cố hóa trên 1.000 km kênh mương, xây dựng gần 1.000 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với bà con nhân dân
thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi (Yên Sơn).  Ảnh: Thanh Phúc

“Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng” chứa đựng trong đó cả một triết lý khoa học. Người cán bộ, đảng viên muốn làm tốt nhiệm vụ thì trước hết phải biết làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình. Nghĩa là phải có tâm sáng để không “lăn tăn”, “lấn cấn”; phải có niềm tin và tình cảm để không hoài nghi - nói khác với suy nghĩ. Tư tưởng của mình phải “sạch” đã thì mới có thể làm tư tưởng cho các đối tượng khác. Khi tâm sáng, có niềm tin và tình cảm, khi chính mình đã “thông” về tư tưởng thì mới có sức hấp dẫn, thu hút được người khác làm theo. Nhưng để nhân dân “thông” tư tưởng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền, thì đầu tiên cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trước. Bắt đầu từ việc nhận thức đúng, tuyên truyền giáo dục hiệu quả; gương mẫu cả trong thực hành tuân thủ, phát ngôn chuẩn mực...

Thôn Cây Xoan xã Đức Ninh (Hàm Yên) được sáp nhập từ 3 thôn là Cây Xoan, Vườn Ươm và  Đồng Ca. Việc quan trọng nhất thời gian qua đối với Bí thư chi bộ Nguyễn Công Thuyên chính là xây dựng khối đoàn kết trong đảng viên và nhân dân trong thôn. Đồng chí Thuyên chia sẻ, muốn làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên và nhân dân về tinh thần đoàn kết bản thân mình phải là người gương mẫu, công tâm trong mọi việc điều hành chi bộ, không vì lợi ích thôn này thôn kia nếu không sẽ dẫn đến chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ngay.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Thuyên luôn vận dụng tư tưởng đoàn kết theo lời dạy của Bác Hồ để quán triệt cho đảng viên. Nhờ đó, đồng chí Thuyên cùng với chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập. Thời gian qua, thôn Cây Xoan thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng dài 248 m, xây dựng được 700 m đường điện thắp sáng, trồng 800 m đường hoa, vận động giúp 3 hộ nghèo thoát nghèo, làm tốt công tác vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ 3 chi bộ sáp nhập lại, nhờ có sự đoàn kết, Chi bộ thôn Cây Xoan đã trở thành chi bộ vững mạnh tiêu biểu của huyện Hàm Yên.

Gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong

Đồng chí Đặng Văn Dấu, Bí thư Chi bộ thôn Phia Chang, xã Sơn Phú (Na Hàng) luôn được bà con nhân dân trong thôn quý mến và tin tưởng bởi đồng chí luôn nêu cao gương sáng của người đảng viên bằng tư cách đạo đức mẫu mực, luôn trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của quê hương. Đồng chí Dấu đã dày công nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm để đưa cây chè shan tuyết về trồng. Đến nay diện tích chè shan của thôn Phia Chang có trên 40 ha, sản lượng búp tươi đạt trên 15 tấn/năm. Thôn đã liên kết với Hợp tác xã Sơn Trà (xã Hồng Thái) để tiêu thụ sản phẩm chè khô cho bà con. Bên cạnh đó, đồng chí còn vận động nhân dân thực hiện mô hình trồng nấm hương trên cây thân gỗ, mang lại hiệu quả cao. Việc phát triển cây chè Shan và trồng nấm hương đã mở ra hướng thoát nghèo, phát triển kinh tế cho đồng bào nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Theo đồng chí Dấu, với cương vị của mình, học Bác “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm” đã tạo động lực cho bản thân và cả chi bộ quyết tâm thực hiện.

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối
Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo công dâng Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Nêu gương về đạo đức, lối sống thì bản thân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; là người cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”; tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Loan, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp, Phó trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cho biết, công việc chính hàng ngày của chị là kiểm tra đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do UBND tỉnh trình; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, tham gia ý kiến, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù nhiều việc nhưng đồng chí Loan luôn tự giác học Bác bằng cách làm việc khoa học, nỗ lực mọi nơi bất kể đâu và trong hoàn cảnh nào.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng chí Loan tham gia học tập rất nhiều lớp khác nhau như quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; học cao học; lãnh đạo, quản lý cấp phòng; cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng tiếng Dân tộc Mông;... Ngoài ra đồng chí Loan luôn nhiệt tình lãnh đạo triển khai thực hiện các phong trào Đoàn của Sở Tư pháp, tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, đồng chí Loan đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Gương mẫu về tác phong đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải sâu sát, thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, phải thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết nội bộ, quy tụ được sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong là yêu cầu đầu tiên trong Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Vì đây chính là cái “gốc” để xây dựng đạo đức của người cán bộ thật sự liêm chính, chí công vô tư.

 

>>Bài 2:  Nêu gương tận tụy, hết lòng với công việc

>>Bài 3: Nêu gương “Lấy dân làm gốc”

>>Bài 4: Kỳ vọng của nhân dân

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục