Chiêm Hóa giao việc đột phá: Giải quyết nhiều tồn đọng

- Thực hiện Quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã tích cực triển khai, lựa chọn giao việc đột phá tập trung vào những việc khó, việc còn hạn chế cho đội ngũ cán bộ. Nhờ xác định và thực hiện tốt việc đột phá, đổi mới, các địa phương trong huyện đã giải quyết được nhiều vấn đề hạn chế, tồn đọng, bảo đảm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2022, đồng chí Đỗ Văn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa được giao 7 nội dung thực hiện việc đột phá, đổi mới, trong đó có 2 nội dung thực hiện năm 2022 và 5 nội dung thực hiện giai đoạn 2021 - 2022. Đồng chí Hiếu cho biết, việc đột phá được giao đều dựa trên cơ sở nội dung anh đăng ký. Tuy nhiên, có 2 nội dung năm 2022 là tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Dự án trồng cây tre Việt Nam trên tuyến đường Phúc Thịnh - Trung Hà và tham mưu chỉ đạo thực hiện mô hình xây dựng sản phẩm đặc trưng của huyện là thanh long ruột đỏ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao bổ sung.

Thực hiện nhiệm vụ Huyện ủy giao, anh đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Thực hiện nội dung tham mưu chỉ đạo thực hiện mô hình xây dựng sản phẩm đặc trưng của huyện là thanh long ruột đỏ, với vai trò là người đứng đầu của phòng, anh đã cùng tập thể phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã thực hiện việc liên kết trồng thanh long ruột đỏ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tư vấn, hướng dẫn HTX thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động chủ trang trại, HTX trên địa bàn có đủ điều kiện chuyển sang trồng cây thanh long. Đến nay, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với HTX Nông nghiệp và dịch vụ Ánh Dương phát triển và mở rộng được gần 10 ha thanh long ruột đỏ tại xã Phúc Thịnh, Tân Mỹ và Tân An. Hiện cây sinh trưởng tốt, một số diện tích bước đầu cho thu hoạch.

Các cơ quan, đơn vị huyện Chiêm Hóa hỗ trợ nhân dân thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Năm 2021, đồng chí Ma Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú được giao 3 việc đột phá là xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2023 và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế đối với công trình nước sạch tập trung thôn Lăng Quậy; xây dựng HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tân Phú gắn với các sản phẩm OCOP. Năm 2021, anh đã bám sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt khắc phục những hạn chế của công trình nước sạch ở thôn Lăng Quậy. Đồng thời, xây dựng thành công HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tân Phú, hoàn thành các nội dung đột phá trong năm 2021. Đối với các nội dung đột phá giai đoạn, anh và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã đang tập trung thực hiện, phấn đấu đến năm 2023 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đến 2025 xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 5.  

Đồng chí Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký. Đồng thời, giao nhiệm vụ các đơn vị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy thẩm định nội dung đăng ký thực hiện của các cán bộ để tránh chồng chéo, trùng lặp. Các nội dung đăng ký đột phá, đổi mới gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo nội dung việc đột phá, đổi mới được giao cho từng cán bộ và cơ quan nơi cán bộ công tác để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy giao 198 việc đột phá, đổi mới cho 114 cán bộ; năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 giao 750 việc đột phá, đổi mới cho 190 đồng chí. Nét nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 30-QĐ/TU, ngoài giao việc đột phá cho 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Thường vụ quản lý theo quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa còn giao việc đến tất cả các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBND xã. 

Những việc được giao đều do các cá nhân lựa chọn đăng ký từ thực tiễn cơ sở, tập trung vào các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; việc mới, việc khó, việc tồn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đồng chí được giao việc đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có cán bộ được giao việc cũng đã coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm chung; thống nhất mục tiêu, xác định nhiệm vụ cụ thể, đưa ra những giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức và cá nhân. Một số việc được cán bộ thực hiện có hiệu quả như công tác cán bộ, giải phóng mặt bằng các dự án, quy hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, trật tự đô thị; kết nạp đảng viên mới, khắc phục trưởng thôn không phải đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... 

Đối với các đảng bộ cơ sở cũng đã chủ động cụ thể hóa Quy định số 30-QĐ/TU, đồng thời giao việc cho tất cả cán bộ công chức xã, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội. Năm 2022, toàn huyện có hơn 1.000 cán bộ công chức, trưởng các đoàn thể, đảng viên được giao trên 1.740 việc đột phá, đổi mới. Tại một số đảng ủy xã còn cụ thể hóa Quy định 30-QĐ/TU đến 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, thậm chí đến cả đảng viên. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Tri Phú, Vinh Quang, Hòa Phú, Xuân Quang, Hùng Mỹ...

Đánh giá hiệu quả thực hiện giao việc đột phá, đổi mới, đồng chí Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, giao việc đột phá là những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn để tạo sự bứt phá, thúc đẩy sự phát triển. Từ đó, triển khai hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Đặc biệt, một số bất cập tồn tại, vướng mắc, khó khăn được tập trung giải quyết dứt điểm. Thông qua thực hiện giao việc đột phá, đổi mới, ý thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nâng lên rõ rệt. 

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục