544 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9

- Trong đợt 2-9, Đảng bộ tỉnh có 524 đảng viên được Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng và 20 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng bộ thị trấn Na Hang trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 2-9.

Trong đó, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 42 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 120 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 44 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 311 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng các đảng viên, nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp của đảng viên đối với tổ chức Đảng.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục