Tin xem nhiều

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

- "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" - lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ...