Cần chuẩn bị kỹ trước mỗi buổi sinh hoạt

- Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đòi hỏi mỗi chi bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
 

 Đảng viên Trần Minh Cương
Bí thư Chi bộ trường THPT Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục