Ông Lê Thành Long trở thành Phó Thủ tướng

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ...

Tin xem nhiều