Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Cũng tại phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận, xử lý vướng mắc liên quan tới ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Các Thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của doanh nghiệp và người dân, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt được những mục tiêu lớn: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, bảo đảm các cân đối lớn, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy; 4 tháng đầu năm xuất siêu 6,35 tỷ USD; an ninh năng lượng và an ninh lương thực được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập được mở rộng và sôi động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, nền kinh tế chịu các tác động từ bên ngoài do lạm phát trên thế giới có giảm nhưng còn neo ở mức cao, kinh tế thế giới chưa suy thoái nhưng THA tăng trưởng giảm, tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cho rằng, cần giữ vững bình tĩnh, khách quan trong đánh giá, nhận định, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đưa ra giải pháp phù hợp, thúc đẩy công việc những tháng tiếp theo tốt hơn nữa.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội của người dân được quan tâm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh bài học kinh nghiệm đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nắm chắc tình hình, nghiên cứu dự báo được tình hình thực tiễn, bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trên cơ sở đó các bộ, ngành, địa phương ban hành các chính sách kịp thời, hiệu quả; giữ vững các nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong điều hành, quản lý, xử lý các vấn đề đột xuất, bất ngờ.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, đòi hỏi phải tăng cường phân tích, dự báo chính xác, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Về quan điểm chỉ đạo, điều hành: Thủ tướng yêu cầu phải nhất quán ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; không để đứt gãy thị trường lao động; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân bằng, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, tăng trưởng và lạm phát, cung và cầu, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, tình hình bên trong và bên ngoài.

Thủ tướng nêu rõ, lạm phát đang được kiểm soát và có xu hướng giảm dần, cho nên chúng ta cần phải nghĩ đến và tập trung cho tăng trưởng. Thời gian tới, chúng ta vừa phải kiểm soát lạm phát, ưu tiên cho tăng trưởng; tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận vốn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; tăng cả phía cầu và cung.

Về tiêu dùng, sớm có các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước; sớm có các giải pháp miễn giảm thuế, phí, lệ phí, khuyến mại, giảm giá; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư tư nhân, tháo gỡ mọi rào cản, khơi thông mọi tiềm năng phát triển; tăng cường xúc tiến thương mại, giữ vững các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới, đẩy mạnh đàm phán các FTA.

Thủ tướng cũng chỉ đạo phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các thị trường vốn, khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư; rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là rà soát thể chế, làm tốt quy hoạch; giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng nghề; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách…

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện 280 của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không cần thiết; nghiên cứu, ban hành các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí; giảm thuế trước bạ đối với ô-tô…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường phân cấp, phân quyền; chủ trì, rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh; tăng cường thu hút FDI, hướng dẫn thủ tục các dự án hợp tác công tư, tăng cường dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô.

Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm Nghị quyết 33 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, phối hợp Bộ Công an tháo gỡ vướng mắc trong quy định về phòng cháy, chữa cháy; đánh giá từng dự án bất động sản, phối hợp các địa phương xử lý vướng mắc từng dự án; tích cực triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Bộ Giao thông vận tải tập trung triển khai mạnh mẽ các công trình trọng điểm quốc gia, ủy quyền phân cấp một số dự án cho địa phương, khánh thành 2 dự án cao tốc…

Bộ Công thương đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất quốc tế; tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống; tăng cường xúc tiến thương mại, sớm ký kết FTA với Israel, đẩy mạnh đàm phán FTA với một số nước Trung Đông; bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, phối hợp Bộ Công thương tìm đầu ra cho nông sản, tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; tháo gỡ những vướng mắc trong chính sách về đất đai; tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi sát tình hình, có giải pháp điều tiết cung cầu lao động; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thúc đẩy xuất khẩu lao động.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ, tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại chương trình sách giáo khoa, chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban; quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng, nhất là các dự án thua lỗ, kéo dài.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, chủ động đầu tư các dự án mới.

Các địa phương phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đẩy mạnh quy hoạch…

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục