Trang bị kỹ năng, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng quyết định và chức năng giám sát của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần giúp đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng trong quyết định những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tiếp nối các hội nghị tập huấn trong những năm  đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh vừa phối hợp với Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2023. Những nội dung tập huấn lần này là những vấn đề thiết thực, bổ ích trong đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực văn hóa, chuyển đổi số và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG về giảm nghèo, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).

Đồng chí Ma Văn Tích, Phó Chủ tịch HĐND xã Hà Lang (Chiêm Hóa) chia sẻ, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đại biểu HĐND rất bổ ích đối với HĐND cấp xã như chúng tôi. Các chuyên đề, bài giảng có nội dung bao quát, cơ bản nhất được các giảng viên truyền đạt với sự nhiệt tình và tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cho đại biểu HĐND có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hoạt động. Ông tâm đắc với chuyên đề “HĐND với đầu tư xây dựng cơ bản”. Ông Tích chia sẻ thêm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước đang là vấn đề “nóng”, trong đó có các địa phương. Báo cáo viên đã phân tích thấu đáo các vấn đề chung nhất về đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước; thẩm quyền của HĐND trong lĩnh vực đầu tư công, cung cấp cho các đại biểu những kỹ năng quyết định chủ trương đầu tư công, kế hoạch đầu tư công và giám sát đầu tư công của HĐND.

Trong kỹ năng tổ chức giám sát đầu tư công, các đại biểu đã được tập huấn kỹ năng chọn trúng vấn đề, đối tượng, phạm vi giám sát; phối hợp chặt với các cơ quan hữu quan trong xây dựng chương trình, triển khai kế hoạch giám sát; chuẩn bị tốt số liệu, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung giám sát; phân công cụ thể, hợp lý đối với từng thành viên đoàn giám sát. Về hoạt động giám sát, cần được đa dạng hóa: khảo sát thực tiễn, sử dụng chuyên gia tư vấn, lấy ý kiến nhân dân, đối tượng thực hiện; yêu cầu cơ quan thanh tra, kiểm toán làm rõ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra; có cơ chế xử lý hậu giám sát, chế tài mạnh ngăn chặn, xử lý sai phạm...

Đồng chí Lưu Trung Thành, Phó Chủ tịch HĐND xã Ninh Lai (Sơn Dương) chia sẻ: Nội dung tập huấn giúp các đại biểu dân cử có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giám sát, các đại biểu HĐND sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung giám sát, thu thập được nhiều thông tin, kịp thời nắm bắt được các vấn đề quan trọng; đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành của cơ quan quản lý các cấp. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ ở địa phương.

Một trong những chuyên đề mang tính thời sự được các đại biểu quan tâm và đánh giá cao đó chính là “Chuyển đổi số”. Báo cáo viên đã khái quát, giới thiệu khung khổ chuyển đổi số tổng thể; khung khổ chính sách và pháp lý cho chuyển đổi số... Báo cáo viên nhấn mạnh dữ liệu số đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được coi như nhân tố sản xuất mới. Bên cạnh lao động, đất đai, vốn là những nhân tố sản xuất chính cần có cho mọi hoạt động kinh tế. Đối với nền kinh tế số, dữ liệu được coi như “mỏ dầu mới”, là “trái tim” của chuyển đổi số.

Cùng với đó, trong đợt tập huấn này các đại biểu cũng được Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan trình bày đã giải thích rõ các nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện các Chương trình MTQG. Trong đó, nhấn mạnh: đầu tư cần phải có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo Thường trực HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn nhiều lượt đại biểu dân cử cấp tỉnh và huyện, cấp xã. Qua đó, các đại biểu HĐND được cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là trong vai trò thực hiện chức năng quyết định những vấn đề lớn ở địa phương và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND. Từ đó, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phát triển, niềm tin và sự mong đợi của cử tri.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục