Bế mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

- Chiều 3-7, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Dự phiên họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điều hành phiên họp.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phiên họp tiếp tục thông qua các dự thảo nghị quyết về: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cơ sở sản xuất chế tạo các cấu kiện kim loại, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới, máy công trình; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu công viên thể dục, thể thao Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang.

Phiên họp đã thực hiện miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Chang do đã được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp và làm rõ một số nội dung đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình số 05 thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh, bền vững các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm trên 8%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm đạt 8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 14%; thu ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt trên 5.300 tỷ đồng; tiết giảm chi phí, hỗ trợ nguồn vốn, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

UBND tỉnh cũng tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đề cập đến kết quả cũng như các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 trên các lĩnh vực phát triển về sản xuất nông, lâm nghiệp; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư; phát triển du lịch; giải ngân nguồn vốn đầu tư công; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tài chính ngân sách…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ thêm về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội; công tác nội chính…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế và tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp này bảo đảm hiệu quả, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Trước mắt, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2022.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2022 các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; có giải pháp cụ thể để thực hiện các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo giám sát và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và  ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các giải pháp, biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Các cấp, các ngành đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, công nghiệp; triển khai quyết liệt và thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá, nâng cao chất lượng của các sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản; làm tốt công tác bảo vệ môi trường; bảo đảm phát triển văn hoá, giáo dục đào tạo và an sinh xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm học 2022-2023.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, phải tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận thực hiện trong nhân dân, để bảo đảm các chính sách đến với các đối tượng được thụ hưởng nhanh, kịp thời, đầy đủ. Đồng chí yêu cầu mỗi đại biểu, tổ đại biểu cần gần gũi, gắn bó hơn với cử tri, thẳng thắn, trách nhiệm để trả lời, giải thích cho cử tri rõ về những vấn đề cử tri kiến nghị nhưng hiện nay còn chưa có nguồn lực để thực hiện, hoặc chưa có quy định của pháp luật và chính sách  hiện hành để nhân dân hiểu và chia sẻ, tránh kiến nghị trùng lặp nhiều lần ở nhiều cấp, nhiều nơi. Đồng thời cũng kiên quyết kiến nghị và giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri có đủ điều kiện để giải quyết.

 Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục