Các ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

- Chiều 10-4, các ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu dự họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế và các ban HĐND tỉnh đã thẩm định 5 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, gồm: Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đ khoa tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số nội dung tại các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, xem xét làm rõ bản chất của một số nội dung trong các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời tổng hợp các ý kiến để soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo các tờ trình, nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ để trình kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục