Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát giải quyết đơn thư của công dân tại thành phố Tuyên Quang

- Ngày 13-4, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát việc giải quyết một số đơn thư của công dân tại thành phố Tuyên Quang.

Đoàn đã khảo sát việc giải quyết đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển và các vụ việc qua tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND thành phố Tuyên Quang.

Đoàn khảo sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại xã Lưỡng Vượng.

Theo đó, từ tháng 1-2021 đến tháng 12-2022, UBND thành phố Tuyên Quang được giao giải quyết 43 vụ việc. Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển 33 vụ việc, UBND tỉnh giao 10 vụ việc. Nội dung các vụ việc công dân khiếu nại, kiến nghị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai như: giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù đất, hoa màu giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, UBND thành phố Tuyên Quang đã giải quyết xong 30 vụ việc, đạt 69,7% (24 vụ việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển, 06 vụ việc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao); đang chỉ đạo giải quyết 13 vụ việc, chiếm 19,7%. 

Tại buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp đến gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một số công dân, hộ gia đình có kiến nghị, khiếu nại tại phường Mỹ Lâm, xã Lưỡng Vượng, xã Kim Phú. Đồng chí đã tuyên truyền, giải thích để công dân nắm rõ các quy định, tôn trọng, chấp hành quy định của pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại.

Thông qua cuộc khảo sát nhằm đánh giá, xác định rõ kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc cụ thể. Đồng thời, đôn đốc UBND thành phố Tuyên Quang tiếp tục tăng cường giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục