Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại xã Thái Bình

- Chiều 19-4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Thái Bình (Yên Sơn) về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Cùng dự có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát ghi nhận và cơ bản nhất trí với kết quả của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đã phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng luật định, chương trình nội dung các kỳ họp được công khai, phát huy quyền dân chủ trong nhân dân.

Kết thúc mỗi kỳ họp, HĐND xã đều ra được nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; những giải pháp thực hiện các nghị quyết HĐND xã đề ra sát với tình hình địa phương, đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm giữ vững, ổn định.

Báo cáo cũng đã chỉ ra một số hạn chế về hoạt động của HĐND xã như: Việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND thực hiện các nghị quyết chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến một số nghị quyết của HĐND tỉnh tiến độ còn chậm; chất lượng cuộc giám sát còn chưa cao, do các thành viên của đoàn giám sát chưa có chuyên môn sâu về nội dung giám sát. Trình độ đại biểu HĐND xã không đồng đều, một số đại biểu mới tham gia nhiệm kỳ đầu nên chưa có nhiều kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế…

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh thăm mô hình vườn mẫu tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Từ các tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn giám sát đã nêu nguyên nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để hoạt động của HĐND xã nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế, vườn mẫu trên địa bàn xã Thái Bình.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục