Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Trực tiếp- Chiều 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

17h05: Kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kết luận hội nghị nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; chú trọng huy động các nguồn lực và phân bổ nguồn lực tập trung, có trọng điểm để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; khẩn trương, rà soát, có phương án chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân, nhất là quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh. Sau thời gian nghỉ Tết, phải tập trung ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

16h55: Quán triệt các văn bản của Trung ương

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Văn Lương quán triệt Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

14h35: Thảo luận

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại hạn, chế, vướng mắc đã chỉ ra. Qua đó, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Văn Việt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Việt nêu, hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có 94 xã có sản phẩm OCOP, do đó các địa phương cần tăng cường hơn nữa việc xây dựng các sản phẩm. Về chỉ tiêu phát triển rừng gỗ lớn sẽ khó thực hiện nếu các địa phương không quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Cùng với đó các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng khó thực hiện. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy các chuỗi liên kết gắn với việc kiểm tra giám sát. Đối với xây dựng nông thôn mới, hiện nay quy định mới của Chính phủ về xã nông thôn mới tiếp tục nâng lên. Do đo, các địa phương đã về đích nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí để đảm bảo không bị rút giấy chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Anh Cương.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Anh Cương nêu rõ, năm 2022, ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu của ngành đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá có sản phẩm đạt thương hiêu quốc gia. Ngành tiếp tục nắm tình hình sản xuất công nghiệp để kịp thời tham mưu cho tỉnh lãnh đạo kịp thời, không để các hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Cùng với đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng thêm các cụm công nghiệp. Ngành cũng tham mưu cho tỉnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động khuyến công quốc gia. Ngành sẽ vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tiêu thụ các sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng cho biết, ngành Thuế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Có 12/17 khoản thu đạt kế hoạch tỉnh giao. Một số khoản thu không đạt kế hoạch do chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ, truy thu tiền giải phóng mặt bằng... Ngành Thuế đã phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc chống thất thu, nợ đọng thuế; triển khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế... Trong năm, ngành Thuế đã triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, được khen thưởng đột xuất của Tổng cục Thuế. Năm 2023, ngành Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm đạt 3.160 tỷ đồng thu nội địa.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên

Giám đốc Sở Tài Chính Hà Trung Kiên cho biết, năm 2023 giải ngân vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là rất lớn, do một số nguồn vốn giải ngân đầu tư kéo dài từ năm 2022. Do đó các địa phương cần sớm có kế hoạch triển khai. Vấn đề thu ngân sách, các địa phương cần có kế hoạch phù hợp. Ví dụ như thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất cần chọn thời điểm phù hợp để triển khai đấu giá đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Phạm Mạnh Duyệt

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, công tác đo đạc địa chính xây dựng cơ sở giữ liệu đất đai, Sở đang hoàn chỉnh, trình tỉnh trong tháng 1-2023. Việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đề án tự chủ đối với các đơn vị này. Dó đó, năm 2023 các văn phòng sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân. Đối việc đấu giá đất, cho thuê đất, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đến lĩnh vực đất đai.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo cho biết, số vốn được giao giải ngân đầu tư năm 2023 tăng so với năm 2022. Do đó cần sự quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương ngay từ những ngày đầu năm. Đồng chí đề nghị các huyện, thành phố rà soát việc triển khai thực hiện các dự án trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để có kế hoạch phân bổ vốn. Hiện nay, còn 15 dự án chưa đủ điền kiện giao vốn, các đơn vị, chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện để triển khai giải ngân, phấn đấu hết năm 2023 thực hiện giải ngân đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng nêu, năm 2022 ngành giảm 71 điểm trường và 5 trường. Việc huy động trẻ đến trường của tỉnh đến nay vào nhóm cao nhất cả nước... Năm 2023 ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp các điểm trường, lớp học để tiết kiệm biên chế; thúc đẩy xây dựng các trường ngoài công lập. Ngành sẽ giải quyết triệt để việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Ngoài ra, ngành phối hợp với các địa phương, quy hoạch lại các trường để tránh lãng phí đấu tư.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai cho biết, năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo từng quý. Các huyện, thành phố hiện nay cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể trong quý I, tập trung vào các hoạt động lễ hội xuân. Thông qua đó, tổ chức các sự kiện bài bản, nền nếp, phát huy được các gia trị văn hóa, lịch sử. Ngoài ra, trong năm, tỉnh sẽ diễn ra một số hoạt động nổi bật như Lễ hội Khinh khí cầu, giải chạy marathon quốc tế, Lễ hội Thành Tuyên...Ngoài ra, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh tham gia quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh trong thời điểm khai mạc năm du lịch quốc gia tại tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng, năm 2023 ngành sẽ tham mưu cho tỉnh cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Ngành đang phối hợp với các huyện rà soát để nhu cầu tuyển dụng để có kế hoạch tuyển dụng viên chức phù hợp. Ngoài ra, ngành sẽ tiế tục tham mưu để đổi mới hoạt động thi tuyển dụng công chức, viên chức. Đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, sở mong muốn các sở, ngành liên quan và các huyện quan tâm phối hợp thực hiện tốt các tiêu chí về cải cách hành chính theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, huyện đã sớm triển khai công tác quy hoạch để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch chung quy hoạch phân khu ở các địa phương còn vướng mắc.

Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên.

Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên cho biết, năm 2023, thành phố tập trung ngay từ đầu năm để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí đề nghị, để tăng nguồn thu đảm bảo bền vững, lâu dài, tỉnh cần tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp, dịch vụ thương mại của tỉnh. Đối với công tác xây dựng Đảng, thành phố sẽ tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, nếu năm 2023 tỉnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách sẽ là năm đầu tiên tỉnh vượt qua ngưỡng trên 3 nghìn tỷ. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2023 sẽ cần các cấp, các ngành nỗ lực hơn rất nhiều. Việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào tỉnh chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay, tỉnh đã xác định rất đúng hướng các yếu tố để thu hút đầu tư. Nhưng hiện nay, còn vướng mắc do sự chồng chéo của một số chính sách. Ngoài ra, tỉnh cần phải giải quyết các vấn đề nội tại, nhất là công tác quy hoạch. Việc thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng cần được quy trình hóa các công đoạn để hướng tới tăng nguồn thu cho tỉnh...

Đối với phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng, tỉnh đã triển khai đảm bảo và thống nhất. Tuy nhiên vấn đề điều chỉnh quy hoạch có nơi còn lúng túng. Việc quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các địa phươg còn chưa triển khai. Việc lập quy hoạch, quy chế quản lý trật tự xây dựng cũng đã được phân cấp cho các địa phương. Đối với ý kiến về đấu giá quyền sử dụng đất, các địa phương cần sớm rà soát, xây dựng hạ tầng các khu quy hoạc theo đúng quy định khi tiến hành đấu giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương.

Theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương, năm 2023 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, các huyện tăng cường tuyên truyền. Ngoài ra, ngành Tài chính các địa phương cần bố trí các nguồn vốn ủy thác để hỗ trợ các đối tượng đi xuất khẩu lao động theo đúng quy định. Đối với vấn đề đào tạo nghề, hiện nay tỷ lệ đào tạo nghề và số lượng sau đào nghề có việc làm của tỉnh đạt cao. Vấn đề chuyển số của tỉnh cũng có bước chuyển biến, UBND tỉnh có kế hoạch điều chỉnh về chuyển đổi số để phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, bố trí nguồn lực thực hiện chuyển đổi số.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ỦY ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nêu, chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền, một số hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến. Hiện nay việc phát triển đoàn viên, hội viên ở các tổ chức chính trị - xã hội cần được quan tâm hơn nữa để thu hút được đoàn viên hội viên vào tổ chức. Năm 2023 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, các địa phương cần tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng. Hoạt động “ba cùng” với nhân dân cần đổi mới, các đơn vị xuống và nắm bắt giải quyết nhưỡng vấn đề vướng mắc dưới cơ sở cùng nhân dân hoặc tập trung vào hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho người dân.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang cho biết, năm 2023 hoạt động kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên và hoạt động giám sát chuyên đề sẽ tiếp tục đươc tăng cường. Cấp ủy, UBKT cấp huyện và cơ sở cần chú trọng xác định lựa chọn đúng đối tượng để kiểm tra, giám sát để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các vi phạm. Ngoài ra, chú trọng giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

14h20: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang.

Năm 2022, cấp ủy, UBKTcác cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện và thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Ban Thường vụ cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng; cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 230 đảng viên.

14h00: Khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP tăng 8,66%. Giá trị sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đều tăng và vượt kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; du lịch phục hồi nhanh, chất lượng các dịch vụ từng bước được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; triển khai nhiều dự án lớn có tính chất kết nối, liên kết vùng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính giao; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng; các mặt văn hoá - xã hội được chăm lo phát triển toàn diện. 

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; quốc phòng được củng cố, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch còn chậm. Công tác phát triển doanh nghiệp, hoạt động của thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai thực hiện một số chính sách tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông, lâm nghiệp còn hạn chế. Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, công tác đo đạc, điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn lực...

Năm 2023, tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu đế thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ. Trong đó, phấn đấu GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 9,0%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) trên 55,7 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng trên 15,5%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) tăng trên 4,6% so với năm 2022; sản lượng lương thực đạt trên 34,0 vạn tấn; trồng mới 9.600 ha rừng tập trung; thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng...

Trở về đầu trang

Việt Hòa - Ngọc Hưng - Quốc Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục