Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa

- Chiều 7-4, Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Lãnh đạo Huyện uỷ Chiêm Hoá trao Cờ của BCH Đảng bộ tỉnh tặng tập thể đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).

Trong quý I, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp theo Nghị quyết Đảng bộ huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, lịch gieo cấy các loại cây trồng theo đúng lịch thời vụ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 294 tỷ đồng, đạt 24,2% so với kế hoạch, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm 2022; giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,18% vốn kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt trên 22 tỷ đồng, đạt 22,5% kế hoạch. Văn hoá – xã hội được quan tâm. Trong quý I, toàn huyện thu hút trên 47.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt trên 49 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, đạt 30,8% kế hoạch, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt trên 90%. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đổi mới.

Quý II, huyện tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản...

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng Cờ cho 1 tập thể đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022); tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022); BCH Đảng bộ huyện tặng Giấy khen 8 tập thể đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2022.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục