Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, nông thôn mới

Video không hợp lệ
- Ngày 24-2, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến nhiều chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành chức năng nhấn mạnh, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là hết sức cần thiết, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Vì vậy, cần đẩy nhanh thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện ngay giai đoạn 2 của dự án trong năm 2023. Theo đó, giai đoạn 2 đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô Bnền = 17m, Bmặt = 14m thành cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh phát biểu việc thực hiện các biện pháp hoàn chỉnh xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ quy mô 4 làn xe.

Cuộc họp đã cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2 2023-2025; chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025…

Mục tiêu của Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới là duy trì, nâng cao tiêu chí 13 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành xây dựng xã Sơn Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Trong giai đoạn 2023-2025 có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương Giang Tuấn Anh trình bày Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Về xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, cần tổ chức thực hiện đề án một cách linh hoạt, xã hội hóa các nguồn lực thực hiện, xây dựng lộ trình cụ thể, tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau. Đặc biệt, cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân, huy động người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là đề án lớn, không có trong chương trình, kế hoạch, do đó đòi hỏi các cấp, các ngành, huyện Sơn Dương phải hết sức nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Huyện Sơn Dương phải rà soát lại tất cả các tiêu chí, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tính toán lại nguồn vốn sao cho hợp lý, phân định rõ nguồn vốn của huyện, nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn trong nhân dân để chủ động thực hiện đề án hiệu quả nhất. Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh phân công thành viên phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương; đặt hàng đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương thực hiện hiệu quả mục tiêu này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai phát biểu tại cuộc họp.

Thường trực cho ý kiến về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2023; phân bổ vốn đầu tư phát triển (vốn dự phòng năm 2022) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và một số nội dung quan trọng khắc.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục