Sớm hoàn chỉnh các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề

- Chiều 8-8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu dự họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Ban pháp chế cơ bản thống nhất với sự cần thiết, tính cấp bách của dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp chuyên đề sắp tới. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nhu cầu mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án; đánh giá sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá sự phù hợp của việc sử dụng đất để thực hiện dự án với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác.

Các đại biểu cũng bày tỏ đồng tình đối với việc ban hành dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bổ sung 8 công trình với tổng diện tích thu hồi đất là 26,48 ha. Trong đó, có 4 dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, công trình sự nghiệp công cấp địa phương; 3 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương và 1 dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn. Qua đó, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện các công trình dự án trong năm 2022, đặc biệt là các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục