Bản lĩnh đảng viên

- Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta khai mạc. Các thế lực thù địch lại đang hối hả các thủ đoạn chống phá nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, khiến cho đảng viên, nhân dân nghi ngờ, hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, chế độ. Các thủ đoạn thường thấy là xuyên tạc nội dung Văn kiện, bịa đặt về công tác nhân sự, bàn luận những điều không đúng về công tác tổ chức Đại hội, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí được quy hoạch, giới thiệu để bầu…

Đáng tiếc là nhiều cuộc trà dư tửu hậu lại hay nhắm tới những đề tài này. Lúc thì hùa theo những thông tin vô căn cứ chắp nhặt trên vài trang mạng, tỏ ra thạo tin. Lúc thì chuyền tay nhau những đường link xấu độc, nói “như đúng rồi”.  

Đáng tiếc hơn là nhiều người cao tuổi, cán bộ, đảng viên hưu trí lại tỏ ra “nhiệt tình” hơn giới trẻ về những đề tài này. Lúc bên bàn cờ, lúc bên ấm trà, cả lúc đi bộ thể dục khi sáng sớm… nhiều người rất sôi nổi chủ đề ai vào ai ra, ai vướng, ai đang chạy… Những thông tin, trò chuyện kiểu này nếu chỉ do tò mò, hiếu kỳ đã là không nên, huống chi còn khiến cho người ta thêm ưu tư, lo lắng, thậm chí mất lòng tin vào Đảng. Điều ấy cực kỳ nguy hiểm.

Điều lệ Đảng đã ghi rõ nhiệm vụ của người đảng viên là “tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng”, “tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng”. Nên hơn ai hết, đây chính là lúc mỗi đảng viên cần thể hiện bản lĩnh chính trị; không những không nghe, không bàn luận về những “tin xấu độc” ấy mà còn phải tỏ rõ quan điểm phê phán, lên án hành vi tung tin chống phá Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Mặt khác, cần tích cực phát hiện thủ đoạn chống phá thông qua những tin tức chứa nội dung nhạy cảm, nói xấu, kích động, chia rẽ nội bộ…, tố giác hành vi chia sẻ, phát tán thông tin để cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm.

Hơn ai hết, mỗi đảng viên cần giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất của các thông tin xuyên tạc, từ đó có khả năng “miễn dịch” trước những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời phổ biến những thông tin chính thống để quần chúng nhân dân hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục