Chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng

- Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” luôn là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị. Trước những âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm của thế lực thù địch trên không gian mạng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn chủ động, kiên quyết trong nhận diện, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”.

Nhận diện những thông tin xấu độc

 “Diễn biến hòa bình” là chiến lược nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong của các thế lực thù địch. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch sử dụng nhiều chiêu, bài, trong đó việc phát tán những thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nhằm kích động, phá rối an ninh trật tự; vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục... gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân.

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh, các thông tin xấu độc được phát tán với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, nhất là trên các trang mạng lớn như Google, Facebook, kênh Youtube... làm công cụ phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Để thu hút người truy cập, trong giai đoạn đầu tiên, những phần tử quản trị các trang web, các diễn đàn này rất nỗ lực tổng hợp tin tức từ các nguồn báo chí chính thống và các nguồn tin từ nước ngoài khách quan.

Khi đã thu hút một lượng công chúng truy cập thường xuyên, chúng cài dần các thông tin xấu độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật. Luận điệu phản động, sai trái cũng sẽ tăng dần. Chính vì thế, nhiều người truy cập mạng, rất dễ dàng “mắc mưu” của các thế lực thù địch và phản động, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu độc trên các trang mạng và các diễn đàn đã nêu trên.

Sinh viên trường Đại học Tân Trào trao đổi, tìm hiểu cách phòng chống thông tin xấu độc trên mạng.

Qua quan sát thói quen sử dụng Internet của nhiều người, chúng ta không khó để nhận thấy không ít người đã và đang bị mạng xã hội “dẫn dắt” một cách thái quá, dẫn đến sự “tha hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - thường xuyên có cái nhìn tiêu cực và quy mọi vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội thành “màu xám”.

Đấu tranh với những thông tin xấu độc

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ được những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; tổ chức lực lượng, tiến hành đa dạng bằng nhiều nội dung, hình thức đấu tranh đạt hiệu quả khá cao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được quan tâm triển khai, từng bước nâng cao hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh thường xuyên đổi mới việc cập nhật, chuyển tải thông tin, thu hút lượt theo dõi Fanpage của Ban Chỉ đạo, gắn với bám sát đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, tốt đẹp, tập trung thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.… Chủ động biên tập nội dung thông tin hàng tuần để định hướng, đôn đốc, theo dõi hoạt động của lực lượng 35 trong tỉnh. Thường xuyên theo dõi, phát hiện các tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất biện pháp đấu tranh, xử lý theo quy định. Ban Chỉ đạo cũng đã tích cực triển khai bài bản Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Bên cạnh đó, trong sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… vẫn có không ít đồng chí còn “vô cảm”, thờ ơ trước các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chưa thể hiện được quan điểm, thái độ đấu tranh của mình trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Số lượng tham gia hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng còn ít so với số lượng người khai thác, sử dụng không gian mạng...

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” không chỉ là nhiệm vụ của ngành chuyên môn, của hệ thống tuyên giáo các cấp, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng trước hết cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tinh thần cảnh giác, ý chí, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên. Phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường internet trong sạch là chính. Cùng với đó, phải huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, phê phán những tư tưởng lệch lạc, mơ hồ, dao động; lên án những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái trên internet, phải thể hiện là một người sử dụng mạng xã hội thông minh, dứt khoát không ấn thích, không bình luận, không chia sẻ những thông tin không rõ nguồn gốc, không chính thống, không xác định là đúng hay sai…. Đồng thời, khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên đắc lực, thể hiện rõ quan điểm, thái độ đúng đắn, có những bình luận, chia sẻ, phân tích, tuyên truyền những thông tin chính thống, phản bác những thông tin, bài viết, hình ảnh, video sai lệch, phản động.. để quần chúng nhân dân làm theo. 

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, góp phần xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, trước hết là trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục