Đại hội lần thứ III của Đảng

Đại hội lần thứ III của Đảng được tổ chức từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội, với 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết đại diện hơn 500 nghìn đảng viên trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục