Đại hội lần thứ IV của Đảng

Đại hội lần thứ IV của Đảng được tổ chức từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.008 đảng viên thay mặt hơn 1,55 triệu đảng viên trong cả nước. Dự Đại hội có 29 đoàn đại biểu quốc tế.

Tin cùng chuyên mục