Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

- Xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện chủ trương của Đảng, Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, gỡ được “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Báo Tuyên Quang giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài viết về công tác này.

Bài 1: Đồng bộ giải pháp, linh hoạt cách làm

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là đòi hỏi khách quan. Từ chỗ nhiều năm liền không thành lập được tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhưng với cách làm bài bản, khoa học, đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã gỡ được “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Nhiều năm loay hoay

Thời điểm trước tháng 2-2020, khi chưa sáp nhập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Khối Các cơ quan tỉnh thành Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, công tác lãnh đạo phát triển Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước gặp không ít khó khăn. Khi đó Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về tăng cường xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân nhưng chưa mang lại sự chuyển biến rõ nét. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nhưng sau đó, nhiều doanh nghiệp được tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cũng không thể thành lập được. Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2020, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp song không có tổ chức Đảng nào trong doanh nghiệp tư nhân được thành lập. Nguyên nhân chủ yếu là do một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có số lượng người lao động ít, trình độ thấp, khó tạo nguồn kết nạp Đảng. Công tác rà soát, đánh giá khả năng thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa đi vào thực chất, chưa có kế hoạch chi tiết và chưa được cụ thể hóa một cách thực sự quyết liệt.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang.

Việc không thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân trước đây đã dẫn đến việc giữ mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty ở một số doanh nghiệp chưa thường xuyên. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không được triển khai đầy đủ trong các doanh nghiệp. Những đoàn viên, hội viên tích cực không có môi trường phấn đấu, rèn luyện vào Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Trước thực trạng này, ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo với cách làm thống nhất hơn, bài bản hơn.

Thay đổi tư duy theo hướng linh hoạt

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là chủ trương xuyên suốt của tỉnh đã được cụ thể hóa trong Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 01 ngày 10-9-2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết chuyên đề số 11 của BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: “Phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ khó, nếu hành chính hóa thì sẽ không thể làm được. Bởi vậy, Thường trực Đảng ủy Khối xác định muốn làm được phải thay đổi tư duy đó là hướng dẫn, giúp đỡ, đồng hành với doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc, quy định. Giúp doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng nhưng không làm đứt chuỗi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối đã đưa nội dung phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội; ban hành Kế hoạch phối hợp phát triển tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm, Đảng ủy Khối thành lập ít nhất 1 tổ chức cơ sở Đảng, LĐLĐ tỉnh thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, Hội CCB tỉnh thành lập 1 cơ sở Hội, Tỉnh đoàn thành lập 3 cơ sở Đoàn trở lên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh rà soát kỹ, đánh giá khả năng đối với những doanh nghiệp lớn, ưu tiên doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, có lực lượng lao động, có hướng phát triển ổn định, lâu dài gắn với thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó tính toán, xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân thành lập tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối còn chọn nội dung thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước là nội dung đột phá để giao cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức của Đảng ủy để thực hiện.

Đảng ủy Khối cũng đã có cách làm đổi mới trong bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Thay vì triệu tập quần chúng ưu tú là cán bộ, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân lên Đảng ủy Khối học tập thì Đảng ủy Khối đã cử giảng viên trực tiếp xuống doanh nghiệp để bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, thậm chí giảng dạy vào ngày chủ nhật. Với cách làm linh hoạt này vừa đảm bảo theo quy định vừa tạo điều kiện tối đa về mặt thời gian, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đồng chí Phạm Xuân Hưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang cho biết, với cách làm cử giảng viên xuống bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trực tiếp tại công ty vào ngày chủ nhật đã tạo thuận lợi cho người lao động và công ty vẫn hoàn thành nhiệm vụ học tập và sản xuất kinh doanh. Việc thành lập chi bộ là hết sức cần thiết và quan trọng đối với hoạt động của công ty. Trong quá trình chuẩn bị thành lập chi bộ, công ty đã nhận được sự hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Tập, đảng viên Chi bộ Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang phấn khởi nói, trước đây khi chưa thành lập chi bộ công ty, anh sinh hoạt tại chi bộ thôn 4, xã Lang Quán. Làm việc một nơi và sinh hoạt chi bộ ở một nơi khiến cho việc sinh hoạt chi bộ của anh gặp không ít khó khăn. Sau khi chi bộ công ty được thành lập, anh đã chuyển sinh hoạt chi bộ nơi cư trú về sinh hoạt tại Chi bộ công ty. Do đó, việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng có nhiều thuận lợi và đều đặn hơn. Bản thân anh có môi trường để phấn đấu và phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo cùng với cách làm cụ thể, bài bản, khoa học, đến năm 2021, những khó khăn trong thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã được tháo gỡ. Nhận thức về sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước của các cấp ủy và chủ doanh nghiệp được nâng lên. Từ năm 2021 đến đầu năm nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ra quyết định thành lập được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Chi bộ Công ty CP Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG và Chi bộ Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước lên 39 tổ chức đảng, chiếm 30% tổng số tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối.

>> Bài 2: Thành lập đi đôi với củng cố, phát triển

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục