Nâng cao nhận thức người lao động trong doanh nghiệp

- Trải qua hơn 94 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới và sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm phi chính trị hóa tổ chức Công đoàn, âm mưu hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Vì vậy, đòi hỏi Công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và phát huy hơn nữa vai trò của mình.

Theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi) quy định: “Người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật” trong đó quy định cho phép thành lập “tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp ngoài công đoàn, trên cơ sở phù hợp với các quy định quốc tế về lao động và tuân thủ các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam đã tham gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức động viên, tặng quà và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động tại Công ty cổ phần Hồ Toản.

Đây là một vấn đề mới, chưa từng có tiền lệ, tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng quy định này ra sức tuyên truyền, lôi kéo, kích động công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp thành lập “tổ chức đại diện người lao động” nhằm biến tướng thành các tổ chức “công đoàn độc lập” tại Việt Nam; từng bước tập hợp lực lượng, xây dựng ngọn cờ, kích động biểu tình, đình công, đòi tự do, dân chủ…

Âm mưu của chúng là nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập trong nội địa, tiến tới thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” lật đổ Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ chính trị tại Việt Nam. Mục tiêu trước mắt được chúng đặt ra là đến năm 2025 sẽ xuất hiện mô hình “Liên hiệp các tổ chức người lao động” tại Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp nhằm xóa bỏ vai trò “độc tôn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian gần đây, chúng lại càng gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc nhằm gây chia rẽ nội bộ, đặc biệt là phá hoại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lợi dụng vấn đề trên các đối tác đã yêu cầu thực hiện xây dựng hệ thống quan hệ lao động mới dựa trên quyền tự do liên kết, công nhận quyền thương lượng tập thể; hỗ trợ xây dựng các thỏa ước lao động tập thể; yêu cầu kiểm tra hồ sơ hoạt động và tài chính của công đoàn cơ sở; tác động trực tiếp vào nhân sự tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở; thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động kiểm tra để lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thành lập các hội nhóm, tổ chức đại diện người lao động ngoài công đoàn, đặc biệt là thành lập các hội nhóm người lao động trên không gian mạng để tập hợp lực lượng, kêu gọi thúc đẩy hình thành hệ thống các tổ chức “xã hội dân sự” hoạt động trên lĩnh vực này.

Tại Tuyên Quang tuy chưa nghi nhận có “công đoàn độc lập”, nhưng với xu thế hội nhập quốc tế, để xuất khẩu được sản phẩm các doanh nghiệp trên lĩnh vực giày da, may mặc, chế biến gỗ… phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các đối tác đưa ra (tiêu chuẩn về môi trường, an sinh xã hội, phát triển con người…).

Để phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn; tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp người lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp đề ra phương án tháo gỡ, đối thoại, giải quyết nếu có. Đồng thời giáo dục phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, bản lĩnh chính trị của công nhân; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong toàn tỉnh ngày càng lớn mạnh; tăng cường các hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ; đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Cùng với đó thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo an ninh công nhân...

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, đi đầu, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

Đỗ Đức Cường 
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục