Nghiêm túc, chất lượng trong phát triển đảng viên

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã căn cứ tình hình thực tế địa phương chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn, quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên.

Hàng năm, Huyện ủy Yên Sơn đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi, đảng bộ cơ sở để phấn đấu thực hiện. Trong đó, huyện coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân tiêu biểu ở địa bàn khó khăn, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa, tại chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Sơn cho biết: Việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ đột phá của tất cả các đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Theo đó, năm 2023, mục tiêu của huyện là kết nạp 280 đảng viên mới. Huyện cũng phấn đấu xóa 80 chi bộ nhiều năm không kết nạp đảng viên mới, không còn chi bộ dưới 5 đảng viên. Huyện cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ có trên 95% trưởng ban công tác mặt trận, trên 50% chi hội trưởng phụ nữ, trên 70% chi hội trưởng nông dân, trên 60% bí thư chi đoàn và 60% chi hội trưởng cựu chiến binh là đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Lâm đanh giá công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Lê Thiện Trí, Bí thư Đảng ủy xã Lực Hành (Yên Sơn) chia sẻ, hàng năm Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên vào kế hoạch, chương trình hành động, gắn với tiêu chí đánh giá thi đua mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Công tác phát triển đảng viên được làm thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, khoa học, từ khâu lập kế hoạch, rà soát, phát hiện, giáo dục rồi mới đến giúp đỡ kết nạp Đảng. Đặc biệt, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên từ các nhân tố điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào của địa phương.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên, kết nạp đảng viên hiện nay vẫn có những khó khăn, nhất là ở các đơn vị kinh tế tư nhân và địa bàn thôn, khu dân cư. Huyện chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở một mặt phải thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, nguồn càng phong phú, có chất lượng sẽ cho những đảng viên chất lượng cao. Đối tượng phát triển đảng hướng vào đội ngũ đoàn viên thanh niên, các hội viên ưu tú có thành tích trên lĩnh vực lao động sản xuất, những chi bộ ít đảng viên...

Địa phương không chạy theo số lượng, mà quan tâm đến chất lượng đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp đươc gần 400 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 6.819 đảng viên. Qua theo dõi, đảng viên mới được kết nạp đều phát huy tốt vai trò tuổi trẻ, trình độ, tích cực tham gia đóng góp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa bàn khu dân cư.

Bằng những cách làm khoa học, sáng tạo gắn với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.472 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên mới  là nữ chiếm 55,22%, dân tộc thiểu số chiếm 53,75%, là đoàn viên thanh niên chiếm 55,58%. Chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng có nhiều chuyển biến, đảng viên mới có trình độ chuyên môn đại học chiếm trên 52%, cao đẳng trên 25%. Ngoài ra, việc phát triển đảng trong các doanh nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, chỉ tính trong năm 2022, toàn tỉnh có 90 lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được kết nạp Đảng. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò tiên phong, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Ghi nhận ở mỗi cấp ủy Đảng trong tỉnh đều đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên phù hợp đặc điểm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, cùng với Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương đề ra là phấn đấu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3%-4% tổng số đảng viên.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục