Nhân Lý giao việc đột phá, đổi mới

- Thực hiện Quy định về giao việc đột phá, đổi mới, Đảng bộ xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) đã triển khai, lựa chọn việc khó của địa phương để thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giải quyết những vấn đề còn yếu, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Năm 2022, Đảng ủy xã Nhân Lý có 5 cán bộ được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao 18 việc  đột phá, đổi mới, trong đó có 7 việc thực hiện trong năm 2022 và 11 việc thực hiện giai đoạn 2021-2025; có 47 đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc được Đảng ủy giao 47 việc. Những việc được giao tập trung vào giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vấn đề còn hạn chế, chưa đạt như phát triển đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm, nhiệm kỳ của Đảng bộ xã.

 Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp, đánh giá công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Hà Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, một trong những mặt còn tồn tại, hạn chế của Đảng bộ xã là công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ xã hàng năm đều không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Để khắc phục tồn tại trên, một trong những việc đột phá đồng chí Hải đăng ký thực hiện hàng năm là chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Hải luôn bám sát cơ sở, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác này. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã hàng tháng đều đưa nội dung kết nạp đảng viên vào thảo luận, đánh giá. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ xã có sự chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2020, chỉ tiêu kết nạp đảng viên của xã chỉ đạt 50%, thì hết năm 2021, tỷ lệ kết nạp đảng viên của Đảng bộ xã đạt 87%.

Năm 2020, xã Nhân Lý về đích nông thôn mới, tuy nhiên, về tiêu chí thu nhập, xã còn đạt thấp. Bởi vậy, Đảng bộ xã đã chú trọng lãnh đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trọng tâm là lãnh đạo phát triển cây lâm nghiệp, trồng rừng. Bởi vậy, khi được UBND huyện giao 2 việc bổ sung: “Chỉ đạo có hiệu quả công tác trồng rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2022” và “Chỉ đạo có hiệu quả công tác trồng rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng hằng năm và giai đoạn 2022 - 2025”, đồng chí Ma Doãn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, đồng chí tham mưu cho UBND xã triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu trồng rừng các thôn; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về lợi ích trồng rừng. Đối với những diện tích vừa khai thác xong, đồng chí tuyên truyền người dân khẩn trương xử lý thực bì, trồng cây ngay. Từ đầu năm đến nay, xã đã trồng được 73,8 ha, nâng tổng số rừng trồng toàn xã lên 630 ha. Xã cũng tuyên truyền nhân dân tích cực trồng các loại cây giống chất lượng cao, như cây trám, cây dổi. Đến nay, nhân dân trong xã đã trồng gần 15 ha cây giống chất lượng cao, trong đó có 13 ha keo và 1,6 ha cây trám, dổi.

Đồng chí Ma Doãn Đức (đầu tiên bên phải), Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý kiểm tra những cánh rừng chuẩn bị khai thác.

Những việc đột phá, đổi mới đăng ký, giao việc đều là những việc cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi đồng chí đang đảm nhiệm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Sử được giao việc “Chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND xã”. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã đăng ký thực hiện việc “Chỉ đạo thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo có giá trị kinh tế cao”, “Chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn về đất đai”. Đồng chí Hà Đức Vần, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ba Hai lựa chọn nội dung: “Lãnh đạo thực hiện đạt chỉ tiêu tổng đàn trâu, bò; gia đình duy trì 2 con bò sinh sản năm 2022”. Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Ba Một Hà Đức Hồ lựa chọn nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đánh giá việc thực hiện giao việc đột phá, đồng chí Phạm Văn Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, qua thực tiễn giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ xã, thôn tại Đảng bộ xã Nhân Lý đã có những thay đổi tích cực, cán bộ chủ động, nâng cao trách nhiệm trong công việc. Đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức, đảng viên khẳng định được bản lĩnh, năng lực của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi nhiệm vụ. 

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục