Niềm tin lớn

- Tuần qua đánh dấu nhiều sự kiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, phấn khởi. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cho thấy quyết tâm cao của Đảng và khẳng định niềm tin lớn của nhân dân đối với Đảng.

Nền kinh tế cả nước đã thoát đáy với chỉ số tăng trưởng  GDP 5,18% trong 6 tháng đầu năm. Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuế suất thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; góp phần giúp doanh nghiệp và người dân hưởng lợi.

Tại tỉnh ta, các báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 8,08%, đứng thứ 3/11 tỉnh miền núi phía Bắc, 20/63 tỉnh, thành phố. Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Những vấn đề liên quan mật thiết đến nhân dân đã được chủ tọa kỳ họp kết luận như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đưa công tác cải cách hành chính đi vào hiệu quả, thực chất hơn nữa.

Đặc biệt, từ kỳ họp sau HĐND tỉnh sẽ công bố công khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công khai các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri hoặc trả lời chung chung, không đúng ý kiến kiến nghị cử tri phản ánh...

Đó chính là những tin vui, là động lực lớn để cán bộ, đảng viên và nhân dân củng cố niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” là một trong số các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Sinh thời 
Bác Hồ cũng đã viết: “Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”.

Vậy nên, khi Nhân dân có niềm tin lớn, cần mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy nêu cao hơn nữa quyết tâm, tận tâm tận lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ cả năm.        

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục