Niềm tin tất thắng

- Cuối tuần qua, Hội nghị lần thứ 15 và cũng là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp.

Hội nghị đã hoàn thành phần việc quan trọng là thông qua danh sách nhân sự với số phiếu tập trung rất cao và thống nhất dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị cũng đã thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Như vậy, các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Nhưng các thế lực thù địch vẫn đang sử dụng mạng xã hội như một “trận tuyến mới”, một vũ khí lợi hại để ra sức chống phá, nói xấu, đặt điều vu khống về các đồng chí lãnh đạo, xuyên tạc sự bất hòa nội bộ, tung tin thất thiệt về nhân sự lãnh đạo chủ chốt... nhằm phá hoại Đại hội XIII, phá hoại Đảng ta.

Vấn đề nhân sự của Đảng là rất hệ trọng, đã được Đảng ta tiến hành bài bản công phu, thể hiện tầm nhìn và sự chủ động, cẩn trọng. Từ Hội nghị Trung ương 9, Đảng ta đã lựa chọn được hơn 200 cán bộ đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Đến Hội nghị 15 này, Trung ương đã thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII. Đó là những bước đi thận trọng, bài bản, không thể xuyên tạc.
Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Phấn khởi trước kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 15, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Sự đoàn kết và niềm tin vào Đảng, vào sự thành công của Đại hội chính là vũ khí phá tan mọi trở ngại, chống phá, để Việt Nam tiếp tục vững bước trên chặng đường mới.

Ngọc Linh 

Tin cùng chuyên mục