Quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp

- Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tại Tuyên Quang, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp luôn được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: "Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân"…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là ngoài khu vực Nhà nước được coi là một trong những nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Từ đó nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả đã được triển khai như: đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu phát triển Đảng trong doanh nghiệp; ban hành kế hoạch phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước…

Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc tổ chức Lễ kếp nạp Đảng viên.

Từ những giải pháp phù hợp được triển khai, công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: trong giai đoạn 2018 - 2020, việc phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn; Sau Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong đó có chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và đảng viên ngoài khu vực nhà nước, giao đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy thực hiện là nhiệm vụ đột phá, đổi mới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 632 đảng viên mới (đạt 90,28% chỉ tiêu nghị quyết), trong đó có 85 đảng viên mới được kết nạp thuộc các chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đảng bộ khối đã thành lập mới 04 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là: Chi bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG, Chi bộ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang và Chi bộ Công ty cổ phần Bất động sản và Công nghệ Hải Nam. Đây thực sự là kết quả rất quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc được thành lập từ năm 2021 với 16 đảng viên, đến nay đã kết nạp thêm được 3 đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Bệnh viện luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, y, bác sỹ, nhất là lực lượng trẻ hiểu rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để mọi người tích cực cống hiến vì sự phát triển chung của đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Để tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên, Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch năm, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, góp phần nâng cao tinh thần tự nguyện và ý chí phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên trong cán bộ, y, bác sỹ và người lao động. Mục tiêu năm 2023, Chi bộ phấn đấu kết nạp thêm 2 đảng viên mới.

Thông qua công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên mới được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị các tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, nêu cao tinh thần, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, các đảng viên đã trở thành lực lượng đi đầu trong các doanh nghiệp. Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Minh, Chi bộ Phân xưởng Giấy, Công ty cổ phần Giấy An Hòa, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) cho biết, bản thân vinh dự được kết nạp Đảng từ năm 2021.

Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, đồng chí luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt từ đơn vị công tác cũng như đảng ủy cấp trên từ việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch đảng viên… Khi trở thành Đảng viên là một vinh dự hết sức lớn lao và đồng chí thấy rằng mình sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cùng với Chi bộ, doanh nghiệp đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu mới phấn đấu thi đua nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp cũng gặp phải không ít những khó khăn là do một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng như tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng; một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế về công tác lãnh đạo, hoạt động chưa hiệu quả; nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức, do đó chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức Đảng; người lao động ở các doanh nghiệp còn bị áp lực về công việc, thu nhập nên còn e ngại, chưa muốn phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do những biến động của thế giới ảnh hưởng đến tình hình trong nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…  

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 56 chi, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp với trên 800 đảng viên. Năm 2023, Đảng ủy khối đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 40 đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, người lao động về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của người lao động trong doanh nghiệp; tích cực bồi dưỡng quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động…

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục