Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

- Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã có nhiều chỉ đạo nhằm đổi mới trong giao việc khó, việc đột phá cho cán bộ.

Đổi mới trong giao việc đột phá

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã thực hiện giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho 92 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện, các đồng chí bí thư, phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Giao nhiệm vụ đột phá hoặc việc mới, việc khó cho cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương dựa trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của năm trước và việc đăng ký đột phá, đổi mới của mỗi cá nhân. Có 51 nhiệm vụ đột phá, việc mới được giao cho các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện. Sau khi được giao nhiệm vụ, các đồng chí đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ được giao việc cũng coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm chung, xác định nhiệm vụ cụ thể và phân công cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện.

Đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nhiệm vụ đột phá, việc mới được Ban Thường vụ Huyện ủy giao tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới việc học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Các đồng chí được giao nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực thực hiện các nội dung đột phá đã đăng ký và được giao. 

Tuyến đường xã Thiện Kế (Sơn Dương) đang được khẩn trương thi công.

Theo đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, nếu như trước đây, một số đồng chí tự đăng ký việc mới, việc đột phá để thực hiện thì nay, ngoài việc mới, việc đột phá do các đồng chí tự đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy còn giao thêm việc mới, việc đột phá. Những việc mới, việc đột phá được Ban Thường vụ Huyện ủy giao thêm là những việc tồn đọng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đó chưa thực hiện hiệu quả hoặc chưa giải quyết được dứt điểm. Đây chính là đổi mới của việc giao đột phá cho cán bộ.

Những kết quả ban đầu

Đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện được giao nhiệm vụ đột phá trong năm 2021 là tham mưu hoàn thành mục tiêu 100% các đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Huyện Sơn Dương hiện có 400 thôn, tổ dân phố, hiện tại còn 12 trưởng thôn không phải là đảng viên. Đồng chí Đỗ Xuân Phúc cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ đột phá này trong năm nay, đồng chí đã lựa chọn 3 giải pháp để thực hiện là: Hướng dẫn các tổ chức Đảng ở cơ sở rà soát, lựa chọn đảng viên ưu tú giới thiệu để dân bầu hoặc giúp đỡ các đồng chí là trưởng thôn không phải đảng viên nhưng có phẩm chất, năng lực tốt, có uy tín trong nhân dân để bồi dưỡng kết nạp đảng; tham mưu  cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã cử công chức xã là đảng viên làm trưởng thôn.

Năm 2021, đồng chí Hoàng Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành được Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ đột phá là hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, cụ thể là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, đồng chí đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn triển khai cho các hộ kinh doanh dịch vụ ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. Bên cạnh đó, UBND xã đã triển khai mô hình điểm về thu gom xử lý rác thải hữu cơ và vô cơ tại thôn Đồng Diễn. Tại đây rác thải hữu cơ được hướng dẫn xử lý tại chỗ, rác thải vô cơ được thu gom, vận chuyển về điểm tập kết rác thải của huyện để xử lý. Ngoài ra, xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ ngay tại gia đình để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý.

Giao nhiệm vụ đột phá, việc mới của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương sẽ đánh giá được năng lực, khả năng lãnh đạo, điều hành công việc của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các đồng chí bí thư, phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Từ đó, kịp thời giải quyết được những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và những việc phát sinh tại cơ sở, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục