Tọa đàm “Giải pháp công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên”

- Chiều 21-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Toạ đàm “Giải pháp công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên”.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại chương trình, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung vào một số vấn đề như: Vai trò của tổ chức, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người phân công, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên; giải pháp tổ chức, triển khai các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường để đoàn viên ưu tú rèn luyện, cống hiến và trưởng thành…

Thông qua buổi tọa đàm, đoàn viên, sinh viên, quần chúng ưu tú sẽ có những định hướng, mục tiêu cụ thể, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục