Chủ động nắm tình hình, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

- Chiều 31-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ quý II - 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang phát biểu kết luận tại hội nghị.

Quý I-2023, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 64 tổ chức đảng, 27 đảng viên; cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 55 đảng viên; tiếp nhận 99 lượt đơn tố cáo, khiếu nại đề nghị, kiến nghị, phản ánh...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang đề nghị, trong quý II, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 56-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 246-KH/TU, ngày 29/8 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2021 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và kiểm kê tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, chủ động xử lý, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định (nếu có) và một số nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục