Cây đại thụ ở Phiềng Ly

- Với đồng bào dân tộc Dao ở thôn Phiềng Ly, xã Trung Hà (Chiêm Hóa), ông Triệu Chò Khiền (trong ảnh), người uy tín, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn thực sự là “cây đại thụ” của thôn. Dù tuổi cao, nhưng ông vẫn tích cực cống hiến không mệt mỏi cho quê hương trong việc giữ gìn nếp sống văn minh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Phiềng Ly là thôn đặc biệt khó khăn của xã Trung Hà. Thôn có 115 hộ dân, trong đó 99% là người dân tộc thiểu số. Là Trưởng Ban công tác Mặt trận của thôn, ông Khiền tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con nhân dân trong thôn tham gia phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021, thôn hoàn thành bê tông hóa 190 m đường giao thông, nâng tổng số đường thôn đã bê tông hóa trên 1,5 km. Để hoàn thành tuyến đường đã có 3 hộ dân hiến hơn 50 m2 đất mở rộng đường.

Không chỉ vận động bà con góp công góp sức xây dựng nông thôn mới, ông còn tích cực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của bà con. Tại các buổi sinh hoạt thôn, ông thường đưa ra các vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, vận động bà con thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc… Với hiểu biết sâu rộng, ông Khiền luôn là người đứng ra hòa giải các mâu thuẫn, xích mích trong thôn xóm, bởi vậy tiếng nói của ông rất được coi trọng.

Bên cạnh đó, là người đọc thông viết thạo chữ người Dao, ông Khiền luôn tâm huyết gìn giữ di sản quý báu của cha ông. Cùng với các nghi lễ cấp sắc, cầu mùa, lễ cúng tổ tiên, hiện nay đồng bào dân tộc Dao Trung Hà vẫn luôn sử dụng chữ viết của mình trong các bài hát, bài cúng, ghi chép gia phả… Ngoài ra, để văn hóa dân tộc Dao không bị mai một, ông Khiền dành nhiều thời gian truyền dạy tiếng nói, tiếng hát dân tộc cho con cháu với mong muốn thế hệ trẻ sẽ lưu truyền, gìn giữ những nét đẹp đặc sắc của dân tộc mình.

Đồng chí Nông Văn Chiến, Chủ tịch MTTQ xã Trung Hà cho biết: là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, ông Khiền có uy tín rất cao trong cộng đồng dân cư, nhất là việc vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ những đóng góp của ông, đã góp phần tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Như cây cổ thụ của bản làng, ông Triệu Chò Khiền đã và đang có vai trò quan trọng đối với đời sống tinh thần của cộng đồng người Dao ở Phiềng Ly. Cái tâm, cái tình của ông như hương rừng lan tỏa khắp đại ngàn. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn từng ngày, từng giờ giữ vai trò “cây cao bóng cả”, là “sợi dây” kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, là tấm gương sáng làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao Trung Hà.

Bài, ảnh: Bàn Thanh 

Tin cùng chuyên mục