Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

- Nhận thức rõ “tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”, Đảng bộ huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

Tháo gỡ khó khăn, giải quyết hạn chế

Trước đây, trên địa bàn huyện Sơn Dương vẫn còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép, có chi bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới. Do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức sinh hoạt, tổ chức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Nhằm giải quyết những tồn tại hạn chế nêu trên cũng như từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền dự sinh hoạt cùng Chi bộ tổ dân phố Tân Kỳ,
Đảng bộ thị trấn Sơn Dương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự sinh hoạt tại các chi bộ. Qua đó, kịp thời ghi nhận, biểu dương những chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách từ cấp trên, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Sáu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hưng Thịnh, Đảng bộ xã Trường Sinh cho biết, việc cấp trên phân công cán bộ lãnh đạo về sinh hoạt cùng chi bộ có ý nghĩa quan trọng, bởi những gợi mở, ý kiến chỉ đạo cụ thể về đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhất là lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Qua đó giúp chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên.

Với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt, nhìn thẳng vào sự thật để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát tại các chi, đảng bộ đã được huyện Sơn Dương thực hiện thường xuyên, liên tục. Báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương đã chỉ rõ ở một số chi bộ cơ sở chưa tổ chức sinh hoạt đầy đủ các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo quy định; một số chi bộ chưa thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm; nội dung sinh hoạt chi bộ một số kỳ còn sơ sài; việc tham gia ý kiến thảo luận còn hạn chế… đã được khắc phục kịp thời.

Đồng chí Lê Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Kháng Nhật cho biết: “Sau khi được cấp trên chỉ ra việc tham gia ý kiến phát biểu còn hạn chế trong 1 kỳ sinh hoạt thì ngay kỳ sau đó chi bộ đã triển khai các giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung đổi mới tổ chức sinh hoạt chi bộ, lựa chọn các chuyên đề sinh hoạt phù hợp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của đảng viên. Cùng với đó, động viên, khuyến khích đảng viên phát biểu ý kiến có tính xây dựng sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó giúp các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, thống nhất cao hơn, phát huy trách nhiệm của mỗi đảng viên cùng phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, có nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo hiệu quả hơn”.

Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả

Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã xác định rõ công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của mỗi cấp ủy đảng, là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, bí thư chi đảng bộ. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định, không chạy theo số lượng và xem nhẹ chất lượng.

 Lãnh đạo Huyện ủy Sơn Dương trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi.

Hằng năm căn cứ vào số lượng nguồn quần chúng ưu tú và kế hoạch của các chi, đảng bộ, Huyện ủy Sơn Dương xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên giao cho từng đơn vị thực hiện. Kết quả từ tháng 6-2021 đến 31-3-2024 đã kết nạp 699 quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Ngoài việc sinh hoạt định kỳ theo quy định, Huyện ủy Sơn Dương đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung, giải pháp về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm; công tác kiểm tra xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc “không có vùng cấm”. Tính từ tháng 6-2021 đến 31-3-2024 đã xử lý 175 đảng viên vi phạm với các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ đảng...

Từ những giải pháp đồng bộ được triển khai, Đảng bộ huyện Sơn Dương đã đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng, hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao. Năm 2023 có 11 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,64%; có 44 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 80%; không có chi, đảng bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, đặt ra mục tiêu 100% chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt định kỳ (mỗi tháng 1 lần) và sinh hoạt chuyên đề (ít nhất mỗi quý một lần); tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên; 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc, đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đồng thời, kiện toàn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đồng chí cấp ủy cơ sở về tham dự sinh hoạt và hướng dẫn chi bộ được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt và tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là tại các chi bộ thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, chi bộ ít đảng viên.         

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục