Phát triển đảng viên là hội viên phụ nữ: Cách làm của Yên Sơn

- Xác định công tác phát triển đảng trong hội viên phụ nữ góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Sơn đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng được giao.

Khắc phục tình trạng thiếu nguồn

Năm 2024, Hội LHPN huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn giao kết nạp 102 đảng viên mới. Hội LHPN tỉnh giao chỉ tiêu phát triển 40 chi hội trưởng là đảng viên. Tình trạng thiếu “nguồn” hội viên để kết nạp đảng là do nhiều hội viên phụ nữ đi làm tại các khu công nghiệp, đi làm ăn xa khỏi địa bàn.

Một số hội viên và gia đình hội viên nhận thức chưa đầy đủ, còn có tư tưởng bất bình đẳng giới nên không muốn để phụ nữ tham gia công tác xã hội, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Hội LHPN huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là hội viên phụ nữ, tạo nguồn để thực hiện chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026, 70% chi hội trưởng là đảng viên.

Chị Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Sơn cho biết, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về hội viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy được kết nạp đảng và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển Chi hội trưởng là đảng viên năm 2024 đến 100% cơ sở Hội trên địa bàn.

Lễ kết nạp đảng cho Chi hội trưởng phụ nữ thôn 12, xã Trung Môn (Yên Sơn).

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền cho hội viên phụ nữ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của phụ nữ trong công tác phát triển đảng trong tổ chức Hội phụ nữ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; tuyên truyền, vận động chị em tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động Hội. Hội chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn chú trọng rà soát nhu cầu, nguyện vọng vào đảng của hội viên; rà soát đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ chưa phải là đảng viên để sắp xếp kiện toàn; rà soát các hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Khẳng định tiếng nói phụ nữ

Tính từ đầu năm đến ngày 10-5, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã giới thiệu được 94 hội viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp được 17 đảng viên. Trong đó, có 9 đảng viên mới là Chi hội trưởng. Hội đã thay thế, kiện toàn 10 Chi hội trưởng Phụ nữ là đảng viên. 85 Chi hội trưởng đang được giới thiệu học lớp cảm tình đảng và thực hiện các bước theo quy trình kết nạp đảng.

Chị Giáp Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Môn cho biết, thực hiện kế hoạch kết nạp 6 hội viên ưu tú vào đảng và phát triển 2 đảng viên là chi hội trưởng phụ nữ, đến thời điểm này Hội LHPN xã đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 2 đảng viên là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã và 1 chi hội trưởng phụ nữ. Hiện Hội đang tiếp tục hướng dẫn cho 2 hội viên ưu tú hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp đảng và tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng các hội viên ưu tú khác, phấn đấu đến cuối năm sẽ kết nạp được 5 đảng viên.

Sở dĩ có kết quả này là bởi công tác phát triển đảng viên là hội viên phụ nữ được Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao tới các chi bộ thôn. Hội LHPN xã đa dạng hóa các hình thức tổ chức các phong trào, hoạt động, lấy hội viên phụ nữ là trung tâm, từ đó thu hút chị em tham gia. Bên cạnh đó, nhận thức của chị em ở xã khá đồng đều nên rất thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động.

Tại thị trấn Yên Sơn, đến nay, Hội LHPN thị trấn đã giới thiệu cho Đảng 6 hội viên ưu tú. Trong đó, đã kết nạp được 1 chi hội trưởng là đảng viên và kiện toàn 1 chi hội trưởng là đảng viên; 1 quần chúng đã được đi học cảm tình đảng và đang được hướng dẫn viết hồ sơ.

Chị Bàn Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội thôn Hòn Lau, thị trấn Yên Sơn cho biết, qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, chị được kết nạp Đảng tháng 1-2024. Được kết nạp vào Đảng chị rất vinh dự và thấy vai trò, trách nhiệm của mình được nâng lên. Chị sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và cùng với các chị em tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội. Đặc biệt là tham gia hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và rèn luyện sức khỏe thông qua các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ... để góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 

Chia sẻ về giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Sơn Ngô Thị Thu Thủy cho biết, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát các hội viên có nguyện vọng được vào đảng; tuyên truyền, vận động các hội viên và gia đình hội viên để chị em và người thân của mình nâng cao nhận thức; vận động các thành viên trong gia đình tạo điều kiện để chị em được kết nạp đảng và tham gia hoạt động Hội; vận động chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, các suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu, mạnh dạn tham gia vào các nhiệm vụ, phong trào của Hội, đặc biệt là tham gia giám sát, phản biện xã hội về các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và nhân dân. Từ đó, giúp chị em có tiếng nói hơn, khẳng định được vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội thời kỳ công nghiệp 4.0. Hội cũng sẽ chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phong phú các hoạt động để thu hút chị em tham gia, tạo môi trường thuận lợi cho hội viên rèn luyện, phấn đấu.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục