Sơn Dương kết nạp đảng viên mới đạt 28,4%

- Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 88 đảng viên, đạt 28,4% kế hoạch năm.

Một lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tại Trung tâm Chính trị huyện Sơn Dương.

Theo Kế hoạch số 207-KH/HU, ngày 30-1-2024 của Huyện ủy Sơn Dương đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2024 bồi dưỡng trên 454 quần chúng ưu tú cho Đảng, kết nạp 310 đảng viên mới, trong đó trên 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là chưa lựa chọn được nguồn phát triển đảng viên mới.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát nguồn kết nạp đảng viên; tập trung vào các chi bộ đặc biệt khó khăn; chú trọng những quần chúng ưu tú trong đội ngũ học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, công nhân, khu phố, thôn, tổ dân phố; tăng cường kết nạp đảng viên ở trong doanh nghiệp, những chi bộ nhiều năm không kết nạp đảng viên.

Tin, ảnh: Lan Phương

Tin cùng chuyên mục