Cần thận trọng, an toàn

- Sau thời gian dồn lực chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt nhất, tình hình dịch bệnh trong cả nước đã dần được kiểm soát. Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19 đang mở ra cơ hội để nền kinh tế, trong đó có du lịch hoạt động trở lại.

Thực tế trước các đợt dịch vừa qua đã cho thấy, việc mở cửa các điểm du lịch cũng kéo theo nhiều nguy cơ dịch bệnh bùng phát nếu chỉ 1 chút lơ là trong công tác kiểm soát dịch. Chính vì vậy, mở cửa du lịch không thể tự do mà phải thận trọng, an toàn.

Nhìn lại lịch sử ngành du lịch thế giới từ Thế chiến II có thể thấy hoạt động du lịch luôn bùng nổ mạnh mẽ sau các cuộc khủng hoảng. Nên nhiều địa phương đã có kế hoạch mở cửa du lịch, với những quy định chi tiết đối với nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, quy định đối với khách lưu trú, các đoàn tham quan ngoài trời…

Nhiều chuyên gia về du lịch cũng cho rằng, cần mở cửa dần trên nguyên tắc đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu, cần chậm mà chắc cho kế hoạch tái khởi động ngành du lịch. Trong đó có sự quan tâm đúng mức đến thu hút nhân sự sau nhiều tháng ngừng làm việc, sự hỗ trợ tài chính bổ sung cho ngành khách sạn, các cơ sở lưu trú giảm thuế, trợ cấp tiền điện nước, giảm nợ…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang được Chính phủ giao trách nhiệm tham mưu và phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuyên Quang vốn là vùng xanh, nhưng cũng rất cần sự thận trọng, bảo đảm an toàn dịch bệnh như các địa phương khác khi mở cửa du lịch.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai thận trọng bảo đảm các yếu tố an toàn sẽ là chìa khóa để mở cửa du lịch thành công. Những nóng vội, thiếu cẩn trọng dễ đưa đến nguy cơ bùng phát dịch mới, làm chậm hơn sự phát triển.

Thái An

Tin cùng chuyên mục