Đoàn kết là sức mạnh

- Vào những ngày giữa tháng 11 này, các khu dân cư, thôn bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh đang tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong một không khí vui tươi và ấm áp. Đây là dịp để người dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm.

Có thể thấy rằng, trong những năm qua, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động quần chúng tiếp tục được khẳng định trong đời sống xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp đã và đang phát huy vai trò to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động ngày càng lan tỏa sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt là các phong trào, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chung tay phòng, chống rác thải nhựa”, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư… đã có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong gần 2 năm qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện “chống dịch như chống giặc” với sự vào cuộc quyết liệt cùng các cấp ủy đảng, chính quyền đã giữ vững “vùng xanh”, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào “ba cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân ở cơ sở vào các ngày thứ 7, chủ nhật đang được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực tạo nên sự đồng cảm, gắn bó với nhân dân.

Bên cạnh những việc đã làm được, chúng ta vẫn nhận thấy có lúc, có nơi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chưa được khơi dậy và phát huy đầy đủ; có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có cơ sở chưa sâu sát nhân dân, chưa thực sự thiết thực, hiệu quả… Để phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, rất cần sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là ở cơ sở để thật sự gần dân, hiểu dân, để dân tin, dân làm theo, có như vậy mọi việc dù “khó vạn lần Dân liệu cũng xong”.

Mai Linh

Tin cùng chuyên mục