Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong luật

- Ngày 17-6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan địa phương về dự thảo các nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Tuyên Quang. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Đối tượng tác động của Nghị định là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, địa phương, các ngân hàng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo Nghị định theo hướng bảo đảm phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời góp ý, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. 

Việc hoàn thiện và ban hành kịp thời các nghị định thi hành Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để các đối tượng chịu tác động của Luật và Nghị định triển khai các quy trình, thủ tục liên quan, sớm đưa các luật vào thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, tính khả thi trong triển khai các điều khoản Nghị định.

Đồng thời, rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh của các Nghị định, đảm bảo tính thực thi của Luật khi đi vào cuộc sống, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng rút ngắn và rõ ràng về thủ tục đầu tư, tuy nhiên không thiếu sót các trình tự thủ tục, trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục