Dân vận trong vùng dân tộc thiểu số ở Chiêm Hóa

- Chiêm Hóa là huyện miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là hơn 127 nghìn ha với dân số hơn 134 nghìn nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 70% dân số. Những năm qua, Huyện ủy Chiêm Hóa luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Từ đó ban hành các văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác này.

Thực hiện công tác dân vận, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã làm tốt việc quán triệt, học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo trên các mặt công tác, trong đó có công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào DTTS. Thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

Huyện ủy đã triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt là các dự án xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, công trình thủy lợi… Có các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án cụ thể đáp ứng lợi ích thiết thực của đồng bào DTTS. Công tác cán bộ được huyện quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ là người DTTS. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo”… 

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Dân vận Huyện ủy Chiêm Hóa hỗ trợ người dân thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài
bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Xã Trung Hà là điểm sáng trong công tác dân vận ở vùng DTTS. Theo đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Trung Hà, xã chiếm 95% đồng bào DTTS sinh sống nên công tác dân vận luôn được Đảng ủy đặc biệt chú trọng. Để triển khai tốt công tác dân vận trên địa bàn, Đảng ủy giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, người uy tín các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm địa bàn, kịp thời giải đáp những băn khoăn của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn là lá cờ đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Đảng ủy xã cũng đã cụ thể hóa Đề án 02, thực hiện tốt kế hoạch “3 cùng”, tập trung hỗ trợ các thôn vệ sinh đường làng ngõ xóm, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở… Xã đã vận động 35 hộ dân tại điểm nhóm đạo Tin lành thôn Bản Túm treo cờ Đảng dịp lễ, tết đi vào nền nếp. 

Đồng chí Hoàng Văn Chấn, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Tát, xã Tri Phú chia sẻ, là thôn có 100% đồng bào dân tộc, để làm tốt công tác dân vận, chi bộ đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu làm tấm gương sáng cho nhân dân. Mặt khác, Chi bộ chỉ đạo Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân, nhân dân phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, thôn bản ngày càng đổi mới… Đến nay, các tuyến đường trục chính thôn Bản Tát được bê tông hóa, nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang, sạch đẹp. 

Đồng chí Triệu Đức Long, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cho biết, đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, mọi mặt đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đó là nhờ cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác dân vận từ cơ sở.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục