Đảng viên đi đầu trong các phong trào thi đua

- Đảng viên phải thực sự gương mẫu, trước hết là gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn để xây dựng chi bộ vững mạnh. Đảng viên phải tận tụy, gắn bó, đi sát với dân, làm cùng dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ...
 

Ông Trần Tiến Năng
Thôn Lũng Hoa, xã Đại Phú (Sơn Dương) 

Tin cùng chuyên mục