Giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống

- Tôi cho rằng để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh rất cần vai trò của mỗi đảng viên.

Ông Triệu Văn Thu, thôn Xít Xa, xã Minh Khương (Hàm Yên)

Đảng viên phải giữ vững được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng viên phải nêu gương trong các phong trào thi đua, các hoạt động của thôn, khu dân cư. Không những nêu gương đi đầu, đảng viên phải là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục