Cần có nhiều giải pháp nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ

- Để phát huy vai trò, tiềm năng của đội ngũ cám bộ trẻ trong hệ thống chính trị tôi cho rằng, các cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nhất là cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, được đào tạo cơ bản có trình độ chuyên môn cao.
 

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Chi bộ 8, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) 

Tin cùng chuyên mục