Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

- UBND tỉnh vừa có văn bản Số 571/UBND-TH ngày 19/2/2024 Về việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nỗ lực phấn đấu thực hiện  tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được giao; căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024, của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 và chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục